Tượng Phật Quan Âm là hình tượng gần gũi nhất với các tín đồ Phật Giáo dù ở đâu hay tầng lớp nào. Tượng Quan Âm chính là biểu tượng của lòng từ bi, nền tảng của mọi công hạnh tu tập. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là chổ nương cậy mong cầu  cứu khổ của tất cả chúng sanh. Để hiểu thêm về hình ảnh tượng Quan Âm Bồ Tát, chúng ta có thể tham khảo bài viết sau đây.

Sự tích mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát

Ý nghĩa tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán Thế Âm, tiếng Phạn gọi là Avalokitevara, có nghĩa là vị Bồ tát quan sát tiếng than, tiếng kêu cầu cứu của thế gian mà cứu độ một cách tự tại. Nơi nào lúc nào có tiếng chúng sanh kêu cầu thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân cứu độ. Cho nên Người cũng có tên là Quán Tự Tại, Quán Thế Tự Tại…

Dân gian thường gọi Ngài là Phật Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm nguyên là Quán Thế Âm nhưng do tránh chữ Thế trong tên vua Đường là Lý Thế Dân nên gọi là Quan Âm cũng chính là Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nguồn gốc Quan Thế Âm Bồ Tát

Xét về cuộc đời tu hành của mẹ Quan Thế Âm Bồ tát có rất nhiều kinh điển đề cập đến. Nhưng để có thể nói rõ về cuộc đời tu hành của Người nhất có thể là Kinh Bi Hoa. Trong Kinh có ghi chép rằng: Thuở quá khứ lâu xa về trước, Đức Quán Thế Âm là một vị thái tử tên là Bất Huyền con vua Vô Tránh Niệm. Đây là một vị vua vô cùng sùng bái đạo Phật. Vua sắm đủ lễ vật quý báu dâng cúng Phật và chư Tăng trong ba tháng hạ. Vua cũng khuyến khích các quan văn, vương tử, vương tôn, triều đình quyến thuộc theo vua cúng dường.

Thái tử Bất Huyền cũng vâng lệnh vua cha, cũng dâng cúng đủ cá trân cam mỹ vị, hết lòng thành kính Đức Phật. Lúc ấy có vị đại thần tên là Bảo Hải khuyên thái tử Bất Huyền lập nguyện nhờ công đức cúng dường mà cầu quả báu Vô thượng Bồ đề.

Thái tử liền đến trước Phật Bảo Tạng phát đại thề nguyện. “Nguyện xin nhờ công đức cúng dường này cầu quả vô thượng Bồ đề. Con nguyện xin trong lúc tu đạo tư lợi, lợi tha, nếu có chúng sanh nào lâm vào tai nạn, không thể tự cứu chữa được, không nơi nương nhờ, hễ niệm đến danh hiệu con, con liền đủ sức thần thông đến cứu độ ngay. Nếu lời nguyện ấy không thành, con thề không chứng quả Bồ đề. Con xin phát đại thệ nguyện tu đạo Bồ tát cho đến cùng tận đời vị lai. Khi phụ vương con thành Phật hiệu A Di Đà, con sẽ làm thị giả cho Ngài cho đến khi Chánh Pháp Ngài tận diệt con mới chứng quả Bồ Đề. Con nguyện xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật thọ ký cho con như vậy”.

Nguồn gốc của Quan Thế Âm Bồ Tát trước khi được đức Phật thọ ký
Nguồn gốc của Quan Thế Âm Bồ Tát trước khi được đức Phật thọ ký

Đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho Thái tử và đặt ngươi hiệu là Quán Thế Âm. Khi được thọ ký thái tử hoan hỷ vô cùng. Từ đó trãi qua vô số kiếp, về sau Ngài tinh tấn tu đạo Bồ tát, cứu độ tất cả chúng sanh. Tóm lại, Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ tát quan sát chúng sanh khổ đau trong thế gian mà khởi lòng đại bi, đoạn trừ phiền não, làm cho chúng sanh được an lạc.

Và tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cũng chính là một trong ba vị của bộ tượng Tây Phương Tam Thánh. Ngoài tượng Quan Âm Bồ Tát còn hai vị đó là tượng Phật A Di Đà và tượng Đại Thế Chí Bồ Tát.

Hình ảnh tượng Quan Âm Bồ Tát

Hình tượng mẹ hiền Quán Thế Âm

Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Thế Âm hay mẹ Quan Âm Bồ Tát…phổ biến được nhân dân hay gọi cũng đã phần nào minh họa được về hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tượng mẹ Quan Âm - hình tượng người mẹ hiền của chúng sanh
Tượng mẹ Quan Âm – hình tượng người mẹ hiền của chúng sanh

Có thể chính là vì sự từ bi, hiền dịu, ban tỏa tình thương đến khắp nhân loại như người như mẹ hiền. Nhân gian lưu truyền gọi Người là Mẹ Quan Âm. Người luôn theo dõi những đứa con bị lưu lạc trong những sự hiểm nguy, tai họa mà tìm phương tiếp cứu. Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong đời để xoa dịu nỗi đau thương mất mát cho nhân loại. Bên cạnh đó, khơi dậy mầm sống với tất cả niềm tin yêu trìu mến và tình thương trãi khắp thế gian. Vì bất cứu nơi đâu, hoàn cảnh nào, hễ có nỗi thống khổ bua vây và tiếng kêu cứu, tâm hướng về Mẹ Quan Âm thì ở đấy Mẹ Quan Âm ứng hiện.

Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ?

Nhiều câu hỏi đặt ra không biết Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ? Ngài có thể tùy duyên thị hiện để cứu độ, lúc thì hiện thân nam, lúc thân nữ… Đặc biệt, với thân nữ, Ngài đến với chúng sanh thân thiện, gần gũi và dễ đồng cảm hơn. Hiện thân nữ nhi càng thể hiện được sự chuyển hóa tàn bạo, xấu xa và cải thiện những đau thương mất mát. Chính vì vậy, tượng Quán Thế Âm thường được tạc với khuôn mặt dịu dàng, hiền dịu như người mẹ hiền. Tay trái cầm bình cam lồ, tay phải Ngài cầm cành dương liễu. Trong bình cam lộ chứa nước cam lồ, tượng trưng cho lòng từ bi. Nước này rưới tới đâu là chan rải tình thương đến đó, làm mát mẻ, dịu êm mọi sự khổ đau của chúng sanh.

Ý nghĩa tượng Phật Bà Quan Âm

Ta có thể dễ dàng thấy được khi bước chân vào bất cứ ngôi chùa nào tại Việt Nam cũng thấy dáng đứng trang nghiêm tượng bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Và không chỉ vậy, hầu hết như khắp nẻo đướng đất nước, nhất là nơi hiểm nguy, ách nạn thì tượng Quan Thế Âm Bồ Tát lại được thờ phụng nhiều hơn nữa. Vậy ý nghĩa của tượng Phật bà Quan Âm là gì?

Hình tượng Quan Âm Bồ Tát là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái. Hướng thiện, hướng Phật, đem lại bình an, giải cứu tai ách. Người ban tỏa tình thương đến khắp nhân loại nên hình ảnh Mẹ Quan Âm như một người mẹ hiền. Người luôn theo dõi những đứa con bị lưu lạc trong những sự hiểm nguy, tại họa mà tìm phương tiếp cứu.

Tượng Phật Bà Quan Âm - biểu hiện của lòng từ bi, phổ độ chúng sanh
Tượng Phật Bà Quan Âm – biểu hiện của lòng từ bi, phổ độ chúng sanh

Mẹ Quan Âm hiện thân trong đời để xoa dịu nỗi đau thương mất mát cho nhân loại. Khơi dậy mầm sống với tất cả niềm tin yêu trìu mến và tình thương trãi khắp thế gian. Vì thế dù bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào, hễ có nỗi khổ bua vậy, tiếng kêu cứu, tâm hưởng thiết tha hướng về Mẹ Quan Âm là Người sẽ ứng hiện

Mục tiêu hóa độ của Quán Thế Âm Bồ Tát cũng chính là chuyển hóa tàn bạo xấu xa và cải thiện những đau thương mất mát cho cuộc đời. Chính vì vậy hình tượng Phật Mẹ Quan Âm như một lời an ủi, nhắc nhở, khuyên nhủ cho chúng ta. Ngoài ta giúp đem lại nguồn an vui cho chúng sanh, đâu có tiếng khóc, là nơi đó có Người.

Hình tượng mẹ Quan Âm phổ biến nhất hiện nay?

Có thể nói, tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chính là một trong sáu vị Bồ tát quan trọng nhất bên cạnh 5 vị còn lại là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát. Vì vậy, ta có thể kể đến một vài hình tượng của Mẹ Quan Âm phổ biến hiện nay.

Tượng Phật Quan Âm đứng

Tượng Phật Quan Âm Đứng là hình tượng phổ biến. Đây là hình tượng Phật bà được nhìn thấy trong tất cả các chùa chiền tại Việt Nam. Tượng mẹ Quan Âm đứng trên đài sen, tay phải bắt ấn ( cầm nhành dương liễu), tay trái cầm bình cam lồ với ý nghĩa cứu khổ, cứu nạn, phổ độ chúng sanh. Giúp chúng sanh tránh khỏi đau khổ, tai nạn trong cuộc sống. Hướng con người tới một cuộc sống thanh bình, an nhiên và hạnh phúc hơn.

Tượng Phật Quan Âm đứng trên đài sen
Tượng Phật Quan Âm đứng trên đài sen

Tượng Phật Quan Âm ngồi đài sen

Tượng Phật Quan Âm ngồi đài sen cũng là một hình tượng được thờ cúng rỗng rãi. Về cơ bản giống hình tượng Phật Quan Âm đứng nhưng được tạo hình lại với tư thế ngồi. Tượng Phật Quan Âm ngồi đặc biệt thích hợp với những vị trí thờ cúng có diện tích vừa phải. Vì vậy ta thường thấy tượng Quan Âm ngồi hay được đặt trong nhà, chánh điện…

Tượng Quan Âm ngồi trên đài sen
Tượng Quan Âm ngồi trên đài sen

Tượng Quan Âm Tự Tại

Tượng Quan Âm Tự Tại thường được diễn tả bằng hình ảnh Phật Bà Quan Âm ngồi gác chân phải trên đá hoặc đài sen. Mẹ Quan Âm ngồi một cách rất ung dung, tự tại. Quán Âm Tự Tại cũng chính là một trong những danh xưng của mẹ Quan Âm

Tượng Quan Âm tự tại
Tượng Quan Âm tự tại

Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay

Ta cũng được biết, Quan Thế Âm Bồ Tát  có đại nguyện từ bị cứu nạn tất cả các chúng sanh. Vì vậy có hình tượng Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn hay tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Hình tượng này Quan Thế Âm Bồ Tát được miêu tả có 11 cái đầu, 1000 cánh tay. Trên mỗi bàn tay có một con mắt và một cái tai. Như vậy có thể giúp Người nhìn thấy hết nỗi buồn, nỗi đau để cứu vớt hết được tất cả chúng sanh đang cầu cứu sự giúp đỡ của mình một cách nhanh nhất.

Tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay
Tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay

Tượng Quan Âm Nam Hải

Một hình ảnh tượng phổ biến ta phải nhắc đến về Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát đó là tượng Phật Quan Âm Trụ Long Quá Hải hay còn gọi là Phật mẹ Nam Hải. Đây là hình tượng Phật bà Quan Âm cầm bình Cam Lộ đứng trên Rồng lướt trên biển khổ, cứu độ chúng sanh, giúp tiêu trừ Tam Độc Tham Sân Si.

Tượng Quan Âm Nam Hải cưỡi rồng
Tượng Quan Âm Nam Hải cưỡi rồng

Tượng Phật bà Quan Âm bằng chất liệu nào đẹp nhất?

Phật Bà Quan Âm được tạc bằng nhiều chất liệu khác nhau như ngọc, đá quý, đồng, vàng, xi mặng, gỗ, hay thạch cao…Giờ chúng ta có thể so sánh một số tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát được tạc hay điêu khắc bằng một số chất liệu phổ biến. Từ đó, giúp bạn có thể có một sự lựa chọn phù hợp cho một Pho tượng Quan Âm đẹp nhất.

Tượng Quan Âm gỗ

Tượng Quan Âm bằng gỗ thì khá được nhiều người ưa chuộng và thông dụng. Giá tượng Quan Âm gỗ cũng phải chăng, có độ bền tượng đối tốt. Tượng Quan Âm bằng gỗ chỉ phù hợp với những mẫu tượng vừa và nhỏ. Nhược điểm lớn nhất của của tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ là không chịu được tác động của mưa nắng, vì vậy tượng chỉ có thể đặt được trong nhà. Ngoài ra tượng gỗ khó bảo quản và phải được bảo trì hằng năm.

Tượng Phật Quan Âm bằng đồng

Tượng Quan Âm bằng đồng cũng khá được ưa chuộng. Tượng Phật bà Quan Âm bằng đồng có đồ bền tốt, tuổi thọ cao. Các chi tiết hoa hoa văn của tượng đồng cũng khá sắc nét so với tượng Quan Âm bằng gỗ. Tượng Quan Âm bằng đồng được đúc theo khuôn mẫu sẵn có nên việc lựa chọn mẫu mã thường hạn chế. Tượng đồng để lâu ngày thường bị oxy hóa nên cần được bảo trì thường xuyên. Ngoài ra, giá thành của tượng đồng sẽ cao hơn các chất liệu khác.

Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát bằng composite

Composite cũng là một loại chất liệu rất phổ biến và được nhiều thợ sử dụng trong việc tạc tượng. Tượng composite được đúc theo khuôn nên mẫu mã cũng hạn chế. Tượng Quan Âm bằng composite khá bền, tuy nhiên khi gặp nắng mưa thường bay màu và phải sơn vẽ lại thường xuyên. Đáng lưu ý của loại chất liệu này đó chính là độc tính phát ra khi sử dụng. Vì vậy khi đặt tượng một pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng chất liệu composite ở trong nhà rất có hại cho sức khỏe. Đặc biệt là đối với những người tiếp xúc gần do các phản ứng hóa chất có trong chất liệu.

Tượng Phật Quan Âm bằng thạch cao

Tượng Phật Quan Âm bằng thạch cao khá bắt mắt.  Tượng thạch cao có giá thành rẻ nhưng không bền, chịu ảnh hưởng bởi thời tiết. Vì vậy tượng thạch cao về lâu dài sẽ bị hư hại nhiều, độ cứng chỉ ở một mức nhất định, dễ đổ vỡ.

Tượng Quan Âm bằng đá – Sự lựa chọn tối ưu nhất

Từ xưa cha ông ta đã truyền lại “Nhất đá, nhì đồng, tam sành, tứ mộc”. Đây chính là sự sắp xếp thứ hạng các chất liệu trong ngành điêu khắc tượng. Đá luôn là lựa chọn số 1, được sử dụng rộng rãi nhất.

Tượng Phật Quan Âm bằng đá có thể nói là sự lựa chọn tối ưu nhất. Loại đá để tạc tượng Quán Thế Âm Bồ Tát là đá tự nhiên, nguyên khối. Vì là Đá thiên nhiên, nên chắc chắn là cứng và bền, chịu được mọi tác động của thời tiết. Ưu điểm của Đá còn là sự sắc sảo, tinh tế, sang trọng, hiện đại. Những pho tượng Phật bà Quan Âm bằng đá sẽ có bề mặt sáng bóng, óng ánh, chất đá đẹp tự nhiên và vĩnh hằng theo thời gian.

Tượng Phật Quan Âm bằng đá là lựa chọn tốt nhất
Tượng Phật Quan Âm bằng đá là lựa chọn tốt nhất

Cũng bởi những đặt tính ưu việt, vượt trội của chất liệu đá tự nhiên. Nên nhiều người vẫn nghĩ giá thành tượng Quan Âm bằng đá có lẽ sẽ rất cao. Điều đó chỉ đúng khi chọn mua tượng mẹ Quan Âm bằng đá tại các quầy trưng bầy, kinh doanh. Nhưng khi đến với đá mỹ nghệ Thành Đô thì hoàn toàn ngược lại. Đây là địa chỉ bán tượng Phật Quan Âm giá rẻ nhất, chất lượng và uy tín nhất.

Nên thờ tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ở đâu?

Khi con người gặp lúc lâm nguy, bệnh hoạn, tâm lý chung của bệnh nhân là cầu mong được tiêu trừ bệnh tật. Bồ Tát Quán Thế Âm chính là nơi nương tựa tinh thần cho những con người ốm đau đang khao khát cần bàn tay êm dịu và giọt nước cam lộ của mẹ Quan Âm để xoa dịu nỗi đau thương.

Hay những con đường khúc khủy, hiểm nguy, quanh co, trắc trở. Những nơi thường xảy ra tai nạn hay bất cứ nơi đâu có sự đe dọa, nguy khốn cho nhân loại. Thì sẽ luôn có hình tượng của Phật mẹ Quan Âm vì Người là vị Bồ tát luôn đồng hành với chúng sanh trong những lúc nguy nan. Người giúp đem lại sự từ bị, cứu khổ cho nhân loại.

Tượng Phật Quan Âm rất được tín ngưỡng và thờ cúng rất phổ biến
Tượng Phật Quan Âm rất được tín ngưỡng và thờ cúng rất phổ biến

Đối với những nơi có đau thương, có tang, hay nơi có tiếng nguyên cầu kêu cứu thì Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát giúp giải thoát. Người sẽ mang lại sự bình an, thanh thản với một tấm lòng bao dung, tình thương vô bờ.

Đối với các gia chủ, khi thờ tượng Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát trong nhà. Với sự từ bi, hỷ xả, mọi ý nghĩ xằng bậy, mọi phiền muộn trong lòng đều lắng xuống. Thay vào đó là khoảnh khắc bình yên, an lành, tịnh tâm.

Ngoài ra thì tượng Phật bà để xe ô tô cũng khá thông dụng. Điều này mang ý nghĩa bình an, an lạc, niềm vui và soi đường chỉ lối. Tạo một niềm an tâm, luôn có mẹ Quan Âm che chở, giữ vững được tay lái, thượng lộ bình an trên mọi chặng đường.

Mua tượng Quan Âm bằng đá đẹp nhất ở đâu?

Nhắc đến tượng Phật Quan Âm bằng đá đẹp nhất tất nhiên phải là những Pho tượng Quan Âm đá Non Nước. Những tảng đá nguyên khối được lấy từ trong lòng núi, để lâu sẽ càng cứng, rắn và bền.

Ngoài chất liệu, để có được pho tượng Quan Âm đẹp phải nhở tới bàn tay tài hoa của những người thợ đá Non Nước. Làng đá Non Nước Đà Nẵng nổi tiếng khắp toàn thế giới, đây là cái nôi của ngành điêu khắc với bề dày gần 400 năm. Vì vậy chỉ có người thợ đá Non Nước mới tạc được pho tượng Phật có HỒN.

Tượng Phật Quan Âm đẹp là phải có hồn
Tượng Phật Quan Âm đẹp là phải có hồn

Nối tiếp truyền thống đó, Cơ sở đá mỹ nghệ Thành Đô luôn tự hào là một người con của Làng đá mỹ nghệ Non Nước, Ngũ Hành Sơn. Cơ sở hiện nay đã và đang rất phát triển, được biết đến không chỉ trong mà ngoài nước.

Cơ sở đá mỹ nghệ Thành Đô, đáng là nơi uy tín nhất, chất lượng nhất để bạn có thể dừng chân thỉnh một pho tượng Quan Âm bằng đá đẹp nhất. Bởi vì, tại nơi đây chúng tôi có:

Thứ nhất, một đội ngũ nghệ nhân đông đảo, tâm huyết với nghề, kinh nghiệm lâu năm, am hiểu Phật pháp để làm nên những sản phẩm tinh tế, thẩm mỹ cao.

Bên cạnh đó, Cơ sở đá mỹ nghệ Thành Đô luôn chú trọng đến khách hàng. Sẵn sàng liên hệ tư vấn, hỗ trợ khách hàng. Chủ động làm theo yêu cầu khách hàng về mẫu mã, kích thước, chất liệu…

Và cuối cùng, quan trong hơn cả những sản phẩm của chúng tôi luôn có một giá cả hợp lí, có thể nói là thấp nhất thị trường hiện này. Bởi vì, Cơ sở đá mỹ nghệ Thành Đô là nơi sản xuất trực tiếp, nên sản phẩm luôn mang giá gốc tại xưởng không qua trung gian hay một cơ sở kinh doanh nào khác.

Để được tư vấn và hỗ trợ thêm thông tin, có thể liên hệ ngay qua số điện thoại 090 469 7999.

Những mẫu tượng Phật Quan Âm đẹp nhất

Pho tượng Phật Quan Âm đẹp là pho tượng Quan Âm phải có thần thái, có hồn. Ngoài mẫu mã, chất liệu, bạn còn phải chú ý đến sự hài hòa giữa kích thước tượng và không gian thờ cúng cũng như địa điểm đặt tượng.

Ngoài ra, sự lựa chọn của bạn có thể đươc quyết định một phần do một nét “cảm” nhận từ bản thân đối với Pho tượng. Dưới đây là một vài mẫu tượng Quan Âm đẹp nhất do cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Thành Đô chế tác.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.