Tượng Thập Bát La Hán tượng trưng cho tín ngưỡng đặc thù dân gian. Cuộc đời các Ngài đều siêu nhiên kỳ bí nhưng rất mực gần gũi chúng sanh. Bộ tượng 18 Vị La Hán đều rất đặc biệt, đâm nét, sống động. Mỗi người mỗi một dáng vẻ, một tư thế, ai nấy có cuộc sống riêng biệt. Ta cùng tìm hiểu rõ hơn về các vị A La Hán qua bài viết sau đây nhé.

La Hán là gì?

Hiện nay, tại Trung Quốc hay nhiều nơi khác trên thế giới trong đó có Việt Nam. Thì có rất nhiều nơi tôn thờ tượng 16 vị La Hán hay 18 vị La Hán. Tướng mạo những vị này rất khác thường: có vị bụng to, có vị gầy, có vị lông mày dài đến tận đầu gối, có vị đầy vết nhăn, có vị phong thái đoan trang, có vị cầm chuỗi hạt, có vị cầm gậy trúc…Nói chung hình dáng các vị Thập Bát La Hán không ai giống ai.

A La Hán hay có thể gọi tắt là La Hán. Nghĩa là Bậc đáng được tôn kính hay còn gọi tắc là Tôn giả. Ý muốn nói rằng đây là những bậc thầy đầy đủ cả tánh tức và trí tuệ, đáng được kính trọng.

Ý nghĩa của A La Hán

Trong kinh, thì La Hán có ba nghĩa:

La Hán có nghĩa là sắt tặc. Sắt tặc là bậc đã diệt trừ sạch bọn giặc. Bọn giặc ở đây là sự phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, phẫn hận, tật đố, thân kiến, biên kiến, hẹp hòi… làm phương hại đến sự thanh tịnh, an lạc của nội tâm và gây cản trở cho chúng sanh tu hành.

A La Hán mang nghĩa thứ hai là Ứng Cúng. Ý muốn nói A La Hán là bậc đáng được mọi người tôn trọng, tôn kính để cúng dường. Vì 18 vị La Hán là các thật chân tu, thành tựu vô lượng công đức, phước huệ trang nghiêm. Các Ngài xứng đáng làm bậc mô phạm cho những hành xử và ngôn hạnh của chúng ta.

Và cuối cùng, A La Hán còn có nghĩa là Bất Sanh. Bất Sanh có ý nghĩa là trải qua thời gian khổ cực, Thập Bát La Hán đã tận trừ tất cả phiền não, chấm dứt tạo ác nghiệp và không còn chuyển kiếp đầu thai thọ khổ luân hồi.

Trong tu Phật có 4 cấp bậc, cấp 1 là Tu Đà Hoàng, cấp 2 là Tu Đà Hờn, cấp 3 là A La Hàm, cấp 4 là A La Hán và cuối cùng là thành Phật. Trong 4 cấp đó thì A La Hán là cấp cao nhất.

Thập Bát La Hán hay 18 vị La Hán gồm những vị nào?

Theo Kinh điển ghi chép thì ban đầu chỉ có 16 vị La Hán. Ngày nay, chúng ta thường nói 18 vị La Hán là do sau khi Phật giáo tuyên truyền vào Trung Quốc được thêm vào hai vị.

Cụ thể đó là tử thời xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì muốn truyền lại Phật Pháp cho thế hệ sau và khiến chúng sanh có cơ duyên nghe Phật Pháp. Nên Ngài đã truyền dạy lại cho 16 vị La Hán để hoằng dương Phật Pháp, làm lợi cho chúng sanh. Tuy nhiên đến đời nhà Thanh, khi người đời tạc tượng 16 vị La Hán đem lòng tôn kinh với Khánh Hữu tôn giả và đại sự Huyền Trang nên đã nên đã tạc thêm tượng hai vị. Nhưng đến năm Thanh Càn Long, Hoàng đế đã xác định hai vị đó là vị La Hán thứ 17 và thứ 18. Vị La Hán thứ 17 là La Hán Hàng Long, vị La Hán thứ 18 là La Hán Phục Hổ. 18 vị La Hán hay còn gọi là Thập Bát La Hán mỗi người một dáng vẻ, một tư thế, ai nấy đều có nét riêng biệt, chân thực.

16 vị La Hán xuất hiện sớm nhất trong Pháp trụ ký. Đây chính là quyển kinh thư do vị Đại A La Hán có tên là Nan – đề – mật – đa – la (Khánh Hữu). Sau khi Đức Phật Niết Bàn 800 năm, tại nước Sư Tử. Vị Đại A La Hán Nan – đề – mật – đa – la đã tuyên bố rằng. Cách đây 800 năm, trước lúc Đức Thế Tôn sắp niết bàn. Ngài đã đem chánh pháp vi diệu phó chúc cho 16 vị La Hán cùng với đệ tử của họ. Ngài bảo họ tiếp tục lưu lại nhân gian, dốc sức hộ trị hoằng dương để Phật pháp được trường tồn mãi trên thế gian. Lúc này, thì Nan – đề – mật – đa – la cũng nêu rõ danh tánh từng vị đó là:

Vị La Hán thứ nhất là Tân nộ la bạt la nọa xà – Tọa Lộc La Hán

Vị La Hán thứ hai là Ca Nặc Ca Phạt Sa – Khánh Hỷ La Hán

Vị La Hán thứ ba là Ca Nặc Ca Bạt Ly Nọa Xà – Cử Bát La Hán

Vị La Hán thứ tư là Tôn Tần Đà – Thác Tháp La Hán

Vị La Hán thứ năm là Nặc cự la – Tĩnh tọa La Hán

Vị La Hán thứ sáu là Bạt Đà La –  Quá Giang La Hán

Vị La Hán thứ bảy là Ca Lý Ca – Kỵ Tượng La Hán

Vị La Hán thứ tám là Phạt Xà La Phất Đa La – Tiểu Sư La Hán

Vị La Hán thứ chín là Thú Bác Ca – Khai Tâm La Hán

Vị La Hán thứ mười là Bán Thác Ca – Thám Thủ La Hán

Vị La Hán thứ mười một là La Hỗ La – Trầm Tư La Hán

Vị La Hán thứ mười hai là Na Già Tê Na – Khoái Nhĩ La Hán

Vị La Hán thứ mười ba là Nhân Yết Đà – Bố Đại La Hán

Vị La Hán thứ mười bốn là Phạt Na Bà Tư – Ba Tiêu La Hán

Vị La Hán thứ mười lăm là A Thị Đa – Trường Mi La Hán

Và cuối cùng, vị La Hán thứ mười sáu Chú Trà Bán Thác Ca – Kháng Môn La Hán

Bên cạnh đó, Vị La Hán thứ mười bảy là La Hán Hàng Long, vị La Hán thứ mười tám là La Hán Phục Hổ được thêm vào thành Thập Bát La Hán và được quần chúng nhân nhân tiếp nhận rất rộng rãi.

Ý nghĩa của bộ tượng Thập Bát La Hán?

Đến nay, thì những bậc thánh tăng trong 18 vị La Hán dần dần đi vào tín ngưỡng dân gian, sống gần gũi với nhân dân. Chúng sanh ngưỡng mô về khả năng phi thường biến hóa pháp lực vô biên của 18 vị La Hán. Cuối cùng là sự cảm nhận được tấm lòng từ bi, vị tha, cứu nhân độ thế của Thập Bát La Hán và tỏ niềm cung kính. Do đó, hiện nay có rất nhiều nghệ nhân thể hiện lại hình tượng 18 vị La Hán qua các sản phẩm điêu khắc tượng.

Được biết, Thập Bát La Hán chính là những đệ tử của Đức Phật. Vì mục đích muốn lưu truyền, truyền dạy Phật pháp đến với chúng sanh về sau. Nên Đức Phật đã chính tay truyền dạy lại cho 18 vị La Hán. 18 vị La Hán với nhiệm vụ sẽ hoằng dương Phật pháp, làm lợi cho chúng sanh sau này.

Bộ tượng 18 vị La Hán mỗi người mỗi vẻ, mỗi ý nghĩa khác nhau. Có vị mang lại cho chúng ta một điều khác nhau.

Với Tọa Lộc La Hán, Ngài luôn là người phụ hành di chúc của Phật, vĩnh viễn lưu lại nhân gian hoằng dương Phật pháp.

Khánh Hỷ La Hán thì Ngài luôn du hành khắp nơi. Ngài như một ngọn Hải đăng soi đường dẫn dắt chúng sanh trong biển khổ quay về bến bờ thanh tịnh giải thoát.

Hay Thác Tháp La Hán lại là người có khả năng biện tài chẳng thua kém ai. Với lý lẽ sắc bén thì không ai phải là đối thủ của Ngài. Vì vậy thờ phụng Ngài như việc ta có thêm sự bản lĩnh, kiên cường trong mọi lập luận, sắc bén để trinh chiến với mọi đối thủ.

Tóm lại rằng, mỗi vị La Hán trong Thập Bát La Hán đều có một bản lĩnh, một tính cách, một khả năng thần thông khác nhau. Nhưng nhìn chung, mỗi vị đều được Đức Phật giao nhiệm vụ là phải phổ độ Phật pháp cho chúng sanh về sau. Những ai đang còn sai lầm, đang có sự xa đọa trong cuộc sống. Các Ngài sẽ có nhiệm vụ dẫn lỗi đưa họ đi trên còn đường đúng, tránh xa được tham, sân, si, hẹp hòi, ác độc… để có một cuộc sống an vui, thanh tịnh và tốt đẹp hơn.

Đặt tượng Thập Bát La Hán ở đâu?

Khi chọn đặt bộ tượng 18 vị La Hán đúng vị trí hay đúng cách sắp xếp thì sẽ đem lại nhiều may mắn, mang lại nhiều năng lượng hơn trong cuộc sống.

Có thể đặt tượng La Hán tại nhiều nơi như trong chùa, trong nhà, nơi kinh doanh, để bàn hay trên xe ô tô… Vì vậy dù đặt bộ tượng Thập Bát La Hán ở đâu đi chăng nữa, ta cần phải lưu ý một số điểm quan trọng cũng như cách sắp xếp 18 vị La Hán sao cho hợp lí và chính xác nhất.

Điều đâu tiên, khi lựa chọn nơi đặt bộ tượng Thập Bát La Hán, thì nên chọn nơi thoáng, sạch sẽ. Nên đặt tượng 18 vị La Hán hướng ra cửa để các Ngài có thể bảo vệ một cách tốt nhất. Tránh đặt tượng trong phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ, hay đặt trực tiếp trên sàn. Mà nên đặt tượng Thập Bát La Hán trên cao hoặc hơn mặt đất một khoảng cách nhất định, có thể là 1m.

Cách sắp xếp bộ tượng Thập Bát La Hán chính xác nhất

Trong tín ngưỡng thờ Phật giáo nói chung hay thờ phụng tượng 18 vị La Hán nói riêng. Mỗi bộ tượng đều mang một ý nghĩa nhất định nên cách sắp xếp 18 vị La Han cũng phải chính xác, phù hợp và đúng chuẩn. Bởi vì thờ phụng tượng 18 vị La Hán không phải là thờ phụng một cách tùy tiện được.

Cách sắp xếp tượng 18 vị La Hán đẹp nhất, chính xác nhất đó là nên chia làm 2 hàng, mỗi hàng có 9 vị La Hán. Sắp xếp 18 vị La Hán theo thứ tự của các vị La Hán.

Dưới đây là hình ảnh bộ tượng Thập Bát La Hán đã được sắp xếp đúng:

Những lưu ý khi mua tượng 18 vị La Hán?

Đầu tiên, khi mua tượng Thập Bát La Hán cần phải ý đến các yếu tố về sai lệch trong ngoại hình không. Tượng có đầy đủ mắt, mũi, tai …không? Có bị sứt mẻ hay màu sắc, chất liệu có tươi không?

Tượng 18 vị La Hán hiện nay được làm từ rất nhiều chất liệu khác nhau như đá, ngọc, sứ, gỗ, thạch cao, đồng…Mỗi loại tất nhiên sẽ có những ưu điểm và cũng có những nhược điểm khác nhau. Cần phải tìm hiểu kĩ về chất liệu để chế tác tượng trước khi mua.

Điều đặc biệt đối với bộ tượng Thập Bát La Hán khác với những pho tượng khác đó là số lượng một bộ là 18 vị. Có thể thờ một trong 18 vị La Hán. Nhưng cũng có nhiều bạn lựa chọn việc thờ cúng cả 18 vị La Hán. Nếu vậy, để phù hợp với không gian thờ cúng nhỏ, thì nên chọn những bộ tượng 18 vị La Hán nhỏ để dễ dàng trong việc trưng bày. Một điều cần chú ý, khi bạn lựa chọn mua những pho tượng 18 vị La Hán nhỏ đó là phải chú ý đến sự tỉ mỉ, đường nét của pho tượng. Vì khi điêu khắc một pho tượng La Hán nhỏ nếu không có kinh nghiệm và chất liệu không phù hợp rất dễ bị mất nét.

Điều quan trọng là khi bạn lựa chọn nơi mua tượng 18 vị La Hán. Đó chính là phải tìm đến nơi uy tín, chất lượng, tượng phải đẹp, có hồn.

Mua tượng 18 vị La Hán bằng đá ở đâu chất lượng và uy tín?

Nghĩ đến tượng bằng đá, thì hầu hết mọi người đều biết đến chất liệu đá Non Nước, Ngũ Hành Sơn. Một sản phẩm bằng đá Non Nước rất cứng, bền, trong, không trầy sướt và đẹp theo thời gian. Đá Non Nước là đá tự nhiên, không hóa chất, không độc hại. Khi đặt tượng trong nhà hay cơ sở kinh doanh, phòng làm việc không ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu về dài. Một ưu điểm khi đặt tượng Thập Bát La Hán bằng đá Non Nước đó chính là dù tượng La Hán nhỏ đến đâu đều không mất đi được thần thái, sự tỉ mỉ chi tiết của từng pho tượng. Và thêm một phần là do sự khéo léo, kinh nghiệm lâu năm của các nghệ nhân Làng đá mỹ nghệ Non Nước.

Ngoài ra, tượng 18 vị La Hán bằng đá Non Nước có ưu điểm rất tiện lợi. Đó là không bao giờ chịu sự tác động của thời tiết. Pho tượng trường tồn theo thời gian không sợ bám rêu mốc. Khi bị bụi bẩn chỉ cần lau chùi qua là sạch sẽ như mới, không cần phải sữa chữa hay bảo trì hằng năm.

Ưu điểm khi thỉnh tượng Thập Bát La Hán tại đá mỹ nghệ Thành Đô

Khi nhắc đến Làng đá mỹ nghệ Non Nước, Ngũ Hành Sơn thì Cơ sở đá mỹ nghệ Thành Đô chính là địa chỉ uy tín, chất lượng nhất. Nơi đây, bạn có thỉnh một pho tượng Phật, Bồ tát, các sản phẩm mỹ nghệ nói chúng và một bộ tượng Thập Bát La Hán nói riêng. Cơ sở đá mỹ nghệ Thành Đô có:

  • Sản phẩm uy tín, chất lượng tốt nhất Cơ sở đá mỹ nghệ Thành Đô luôn chú trọng việc chọn đá, chất lượng đá phải tốt nhất. Bởi vì đây chính là điều kiện quyết định đến việc tạo nên một pho tượng đẹp hoàn hảo. Viên đá Cơ sở lựa chọn luôn là đá phải đông đặc, đều màu, không dập nứt hay lắp ghép.
  • Nghệ nhân lành nghề Đội ngũ nghệ nhân lành nghề, hùng hậu với kinh nghiệm lâu năm và vô cùng tâm huyết. Đảm bảo phải mang lại cho khách hàng những sản phẩm tinh xảo, độ thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu khách hàng.
  • Giá cả rẻ nhất Có thể nói, những sản phẩm tại Đá mỹ nghệ Thành Đô luôn mang giá cả rẻ nhất thị trường. Vì chúng tôi chính là nơi sản xuất trực tiếp, sản phẩm mang giá gốc tại xương. Không qua trung gian hay một cơ sở kinh doanh, buôn bán nào.
  • Dịch vụ tối ưu: Điêu khắc theo yêu cầu, Vận chuyển lắp đặt tận nơi. Bảo hành trọn đởi. Tư vấn 24/7.

Hãy liên hệ ngay 0904 69 79 99 để có thể thỉnh tượng 18 vị La Hán phù hợp nhất cho mình.

Những mẫu tượng La Hán đẹp nhất

18 vị La Hán mỗi vị đều có mỗi hình dáng, thần thái, phong cách hoàn toàn khác nhau. Một bộ tượng La Hán đẹp là người nghệ nhân phải thể hiện được hoàn hảo phong thái riêng biệt của từng vị. Bên cạnh đó là sự hài hòa cân đối về kích thước, sự tỉ mỉ đến từng chi tiết cho các pho tượng. Dưới đây, chính là những mẫu tượng 18 vị La Hán được trực tiếp các nghệ nhân Cơ sở đá mỹ nghệ Thành Đô chế tác nên. Mời các bạn tham khảo!

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.