Đại Thế Chí Bồ Tát là vị Bồ tát tượng trưng cho trí tuệ viên mãn. Người thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mười phương thế giới, giúp chúng sanh thoát khổ đau, thành tựu Bồ đề. Để hiểu rõ hơn Đại Thế Chí Bồ Tát là ai? Ý nghĩa, hình tượng Đại Thế Chí Bồ Tát mời các bạn đọc qua bài viết dưới đây.

Đại Thế Chí Bồ Tát là ai?

Theo truyền thuyết xa xưa, Đại Thế Chí Bồ Tát chính là con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm tên là Ni Ma Thái Tử. Ngài cũng vâng lời phụ vương khuyên bảo, phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và đại chúng trong 3 tháng.

Thấy vậy đại thần Bảo Hải khuyên Ni Ma thái tử rằng: “Xin Điện hạ nên vì tất cả chúng sanh mà cầu đặng “Nhứt Thiết Trí”. Đem công đức ấy hồi tưởng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Thì sự phước báu không khi nào cùng tận, mà lại đặng viên mãn cái tâm nguyện”. Thái tử nghe đại thần khuyên vậy đã chấp tay và xin đem công đức cúng dường Phật và chúng Tăng trong ba tháng cùng với những hạnh tu tập của Ngài.

Những hạnh tu mà Đại Thế Chí Bồ Tát đã từng làm là ba nghiệp của thân là không sát hại chúng sanh, không trộm cướp và không tà dâm. Bốn nghiệp của miệng là không nói láo xược, không nói lời thêu dệt, không nói lời hai chiều và không nói lời độc ác. Và ba nghiệp của ý là không tham nhiễm danh lợi và sắc dục, không hờn giận oán cừu và không si mê ám muội.

Phât Bảo Tạng nghe mấy lời của thái tử liền thọ ký Ngài làm Bồ tát hiệu là Đại Thế Chí. Ngài phụ tá bên cạnh đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc và sẽ thành Phật hiệu là Thiên Trụ Công Đức Bảo Vương ở thế giới Đại Thế. Từ đó Đại Thế Chí Bồ Tát dùng ánh sáng trí tuệ soi khắp mười phương. Khiến chúng sanh trong ba đường ác được giải thoát và được năng lực vô thượng.

Ý nghĩa hình ảnh Bồ Tát Đại Thế Chí

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát có dáng đứng hoặc ngồi trên một đài hoa sen. Trong bộ tượng Tây Phương Tam Thánh, thì tượng Bồ Tát Đại Thế Chí được đặt bên phải Tượng Đức Phật A Di Đà. Đại Thế Chí Bồ Tát đeo chuỗi anh lạc và tay cầm hoa sen xanh. Theo Phật giáo, Hoa sen xanh là hình ảnh cho sự thanh tịnh. Ngài dùng trí tuệ dứt sạch tất cả phiền não, cứu vớt chúng sanh lên khỏi vũng bùn của sự ác. Ngoài ra, Ngài có tướng người như cư sĩ – nói lên hạnh nguyên độ sanh của Ngài luôn luôn gần gũi quần chúng, phổ độ, và cứu vớt chúng sanh.

Công dụng khi thờ cúng Đại Thế Chí Bồ Tát

Trước hết, như đã nói ở trên về những hạnh tu mà Đại Thế Chí Bồ Tát đã từng làm. Đó là ba nghiệp của thân là không sát hại chúng sanh, không trộm cướp và không tà dâm. Bốn nghiệp của miệng là không nói láo xược, không nói lời thêu dệt, không nói lời hai chiều và không nói lời độc ác. Và ba nghiệp của ý là không tham nhiễm danh lợi và sắc dục, không hờn giận oán cừu và không si mê ám muội. Vì vậy thờ phụng Đại Thế Chí Bồ Tát, giúp ta học theo được những tu nghiệp Ngài đã từng làm. Nhắc nhở bản thân, tránh xa những điều xấu, học tập điều tốt từ Ngài. Phát triển bản thân, sống trở thành một người có ích cho xã hội.

Danh hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát của Ngài đã nêu lên ý nghĩa đó là vận dụng ánh sáng của trí tuệ chiếu soi cho chúng sanh thấy rõ sự ô nhiễm của mình. Và đồng thời giúp họ có sức mạnh đoạn trừ những ô nhiễm đó để đưa họ về cõi Tịnh Độ. Đại Thế Chí Bồ Tát thể hiện cho sự sẵn sàng cứu độ chúng sanh qua bể khổ, sự từ bi và biểu trưng cho đức tinh tấn và ánh sáng trí tuệ.

Ngài luôn dùng trí huệ soi sáng để hóa độ chúng sanh vì trí huệ có công năng phá tan mọi si mê. Hình ảnh Đại Thế Chí biểu thị cho một sức mạnh trí huệ phi thường mà người tu hành cần phải có. Vậy nên khi thờ phụng và niệm đến danh hiệu Đại Thế Chí, chúng ta sẽ nhớ đến trí huệ sáng ngời và ý chí kiên cường dũng cảm của Đại Thế Chí Bồ Tát. Khi đó ta có thể kiến quyết vượt thắng mọi chướng duyên thử thách trên bước đường tu học.

Đặc biệt hơn, Đại Thế Chí Bồ tát trong văn hóa Việt rất hợp và được xem là Phật bản mệnh của người tuổi Ngọ. Ngài chiếu sáng khắp nơi, giúp gặp điều hung hóa cát, luôn cát tương, may mắn như ý nguyện. Dẫn lối đi trên những con đường sáng, phát huy được hết trí huệ. Giúp cho con đường lam ăn luôn thuận buồm xuôi gió, thành công trong sự nghiệp.

Vị trí đặt tượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Bồ Tát Đại Thế Chí là biểu tượng của trí tuệ. Nếu đặt tượng Đại Thế Chí trong nhà, ngoài phòng làm việc hay ô tô.. đều mang lại điều tốt. Ngài giúp soi đường, dẫn lối cho chúng ta phát huy hết trí tuệ của mình.

Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí là một trong ba pho tượng trọng bộ tượng Tây Phương Tam Thánh. Nên Đại Thế Chí Bồ Tát cũng có thể được thờ phụng cùng tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Phật A Di Đà. Và tượng Ngài phải được đặt bên tay phải tượng Phật A Di Đà. Nhưng cũng có trường hợp, tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát được thờ phụng riêng biệt. Mặc dù vậy, dù thờ phụng Ngài như thế nào hay bất kì đâu đi chăng nữa thì đều phải là nơi thoáng, sạch sẽ. Tránh những nơi bất kính như nhà bếp, nhà vệ sinh hay những nơi không sạch sẽ. Tùy từng vị trí như đặt tượng Đại Thế Chí Bồ Tát  trong nhà, phòng làm việc, nơi kinh doanh hay trên xe ô tô… mà sẽ có những lưu ý riêng khi đặt tượng Đại Thế Chí khác nhau. Cụ thể:

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát đặt ở nhà

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát đặt ở nhà, nên đặt tượng ở phòng khách lớn, đối diện cửa chính hướng thẳng ra ngoài. Ngài sẽ soi đường, dẫn lối chúng ta tìm đến ánh sáng của trí tuệ. Có thể soi sáng cho ta, dẫn đường ta đi đến một quyết định tốt nhất. Nếu có thể nên đặt tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát trên kệ cao 1m sẽ thể hiện được sự kính trọng đối với Ngài hơn.

Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí trong phòng làm việc, bàn làm việc

Trong công việc, hay học tập của chúng ta luôn có những khó khăn, căng thẳng, áp lực công việc nhất định. Những có khăn, những công việc gây ra cho chúng ta phải suy nghĩ phương án giải quyết tốt nhất. Vì vậy, giải tỏa bớt sự căng thẳng trong công việc, ta có thể đặt tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài sẽ soi sáng ánh sáng trí tuệ, có sự sáng suốt, suy nghĩ có cân nhắc trong giải quyết công việc hơn.

Nếu đặt tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ở trên bàn làm việc hay phòng làm việc nên thỉnh tượng Đại Thế Chí có kích thước nhỏ, vừa phải. Đặt ở góc bàn làm việc, quay mặt đối diện với người ngồi và nhìn thẳng ra cửa chính. Còn đối với phòng làm việc của mình, nên đặt tượng Đại Thế Chí ở nơi thoáng, có ánh sánh của phòng. Nên hướng tượng Bồ Tát Đại Thế Chíhướng ra cửa chính, đặt trên kệ cao hơn 1m.

Ngoài ra, việc đặt tượng Đại Thế Chí trên bàn làm việc, bàn học hay phòng làm việc đều mang ý nghĩa tốt đẹp. Giúp thăng tiến trong sự nghiệp. Ngoài ra, tăng nguồn cảm hứng học tập, tăng khả năng tập trung và sáng tạo. Và giúp giải tỏa được căng thẳng về tinh thần để giải quyết mọi vấn đề.

Tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát để xe ô tô

Tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát được đặt trong xe ô tô có thể là tượng Đại Thế Chí đứng hoặc tượng Đại Thế Chí ngồi trên đài hoa sen. Nên đặt tượng trước đầu xe, chính diện, sạch sẽ. Bảo vệ người lái tránh khỏi những tai nạn, rắc rối trên đường. Giúp tinh thần tư thái hơn, thượng lộ bình an trên mọi chặng đường.

Đặt tượng Đại Thế Chí tại nơi kinh doanh

Để chọn một pho tượng Đại Thế Chí Bồ Tát tại nơi kinh doanh có thể chọn thờ phụng riêng Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát hoặc bộ tượng Tây Phương Tam Thánh. Đặt tượng Ngài tại nơi kinh doanh giúp công việc kinh doanh có danh tiếng hơn, mang lại may mắn trong kinh doanh. Từ đó, giúp công việc thuận lợi, ngày càng phát triển.

Tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát đeo cổ

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát còn được chạm khắc làm mặt dây chuyền đeo cổ, đây được xem là vị Phật bản mệnh giúp đem lại mây mắn, trí huệ cho người đeo.

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát đẹp nhất bằng chất liệu nào?

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát bằng gỗ

Đầu tiên, đối với tượng Đại Thế Chí Bồ Tát bằng gỗ thì khá được nhiều người ưa chuộng và thộng dụng. Nhưng giá cả đối với tượng bằng chất liệu gỗ cũng không phải rẽ. Chất liệu gỗ có độ bền tương đối tốt, rất phù hợp với các tượng Bồ Tát Đại Thế Chí vừa và nhỏ. Nhưng nhược điểm lớn nhất của tượng Đại Thế Chí bằng gỗ là khó bảo quản, không được lâu. Quan trọng là phải biết cách lau chùi, phải vệ sinh bảo trì hằng năm. Nên cũng khá mất nhiều chi phí cho việc bảo trì tượng.

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát bằng đồng

Cũng là một trong những chất liệu được ứng dụng phổ biến trong đời sống. Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát bằng đồng cũng khá được ưa chuộng. Chất liệu đồng có đồ bền tốt, tuổi thọ cao. Nhưng giá thành sẽ cao hơn các chất liệu khác.

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát bằng composite

Composite cũng là một loại chất liệu rất phổ biến và được nhiều thợ sử dụng trong việc tạc tượng. Nói về ưu điểm của chất liệu này, thì có thể nói đến độ bền, chịu ảnh hưởng tốt của thời tiết. Nhưng đáng lưu ý của loại chất liệu này đó chính là độc tính phát ra khi sử dụng. Vì vậy khi đặt tượng một pho tượng Đại Thế Chí Bồ Tát bằng composite ở trong nhà rất có hại cho sức khỏe. Đặc biệt là đối với những người tiếp xúc gần do các phản ứng hóa chất có trong chất liệu.

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát bằng thạch cao

Một chất liệu khác tiếp theo đó là thạch cao, tượng Đại Thế Chí Bồ Tát bằng thạch cao có thể thấy rất đẹp. Giá thành rẻ nhưng không bền trong thời gian dài, chịu ảnh hưởng bởi thời tiết. Vì vậy tượng Đại Thế Chí bằng thạch cao về lâu dài sẽ bị hư hại nhiều, độ cứng chỉ ở một mức nhất định, dễ đổ vỡ. Một trong những điều kiêng kị khi thờ tượng Phật, Bồ Tát.. đó chính là tránh sự đổ vỡ của tượng. Vì vậy khi lựa chọn chất liệu thạch cao cho pho tượng của mình, bạn cần cân nhắc kĩ.

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát bằng đá

Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát bằng đá là sự lựa chọn tốt nhất để thỉnh về thờ cúng. Tượng Đại Thế Chí được làm từ đá tự nhiên, nguyên khối với độ cứng và bền, chịu được mọi sự tác động của thời tiết. Ưu điểm của loại đá này đó chính là sự sang trong, hiện đại. Những pho tượng Đại Thế Chí bằng đá sẽ có bề mặt sáng bóng, óng ánh, vân đá đẹp tự nhiên và bền màu theo thời gian. Vì vậy khi trưng bày tượng trong nhà còn tôn thêm vẻ đẹp cho chính ngôi nhà của bạn. Giá thành tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát bằng đá không cao như mọi người vẫn nghĩ khi liên hệ trực tiếp với xưởng điêu khắc đá mỹ nghệ. Hãy gọi ngay cho đá mỹ nghệ Thành Đô – 0904697999

Mua tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát ở đâu chất lượng nhất

Nếu bạn đang băng khoăn chưa biết nên thỉnh một pho tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ở đâu uy tín, chất lượng. Bạn có thể tìm hiểu đến Làng đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng. Là làng nghề nổi tiếng từ lâu đời, có truyền thống chuyên điêu khắc các sản phẩm mỹ nghệ từ đá tự nhiên, nguyên khối. Không chỉ nổi tiếng riêng về những Pho tượng Phật, Bồ tát…, Làng đá mỹ nghệ Non nước còn được biết đến với hàng trăm, hàng nghìn các sản phẩm điều khắc nghệ thuật khác như trang sức, vật phẩm phong thủy, vật phẩm trưng bày….Và cũng để khắc nên những sản phẩm yêu cầu sự tỉ mỉ, sắc sảo, có tính nghệ thuật cao như vậy. Chắc chắn rằng đòi hỏi nơi đây phải có những người thợ dày dặn kinh nghiệm. Và được đào tạo chuyên nghiệp, có tính chuyên môn cao. Đặc biệt là có tâm với cái nghề truyền thống của cha ông truyền lại này.

Đá mỹ nghệ Thành Đô – địa chỉ bán tượng Đại Thế Chí Bồ Tát tốt nhất

Tại Làng đá mỹ nghệ Non Nước, Cơ sở đá mỹ nghệ Thành Đô là nơi tốt nhất, uy tín nhất, chất lượng nhất mà bạn có thể dừng chân để thỉnh Pho tượng Đại Thế Chí Bồ Tát đẹp nhất cũng như rất nhiều sản phẩm đa dạng khác.

Tại đây, chúng tôi có một đội ngũ nghệ nhân đông đảo, tâm huyết với nghề, kinh nghiệm lâu năm, am hiểu Phật pháp để làm nên những sản phẩm tinh tế, thẩm mỹ cao đặc biệt là những pho tượng có Hồn.

Quan trọng, chúng tôi chính là cơ sở sản xuất trực tiếp. Những sản phẩm luôn mang giá gốc tại xưởng, không qua trung gian hay một nơi kinh doanh, buôn bán nào. Vì vậy đảm bảo cho quý khách hàng lựa chọn sản phẩm của chúng tôi luôn luôn có một giá cả hợp lí, cạnh tranh, thấp nhất thị trường hiện nay. Đây là nơi bán tượng Đại Thế Chí rẻ nhất, chất lượng tốt nhất.

Những mẫu tượng  Bồ Tát Đại Thế Chí đẹp nhất bằng đá Non Nước

Để thỉnh một pho tượng Đại Thế Chí Bồ Tát đẹp nhất, bạn cần phải lưu ý. Ngoài chất liệu cũng như thần thái của một pho tượng được thể hiện qua bàn tay của nghệ nhân điêu khắc. Thì một pho tượng đẹp là phải có sự hài hòa giữa kích thước tượng không gian thờ cúng cũng như địa điểm đặt tượng của bạn.

Ngoài ra, sự lựa chọn của bạn có thể đươc quyết định một phần do một nét “cảm” nhận từ bản thân đối với Pho tượng. Dưới đây là một vài mẫu tượng Đại Thế Chí  do nghệ nhân Cơ sở đá mỹ nghệ Thành Đô chế tác. Mời bạn tham khảo!

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.